Optische controleaanduiding

Ketting- en riemopspansystemen

De ketting dient te worden vervangen wanneer de bandbreedte van alle bijstelmogelijkheden geen toereikende bijstelling meer kan waarborgen.

Groene markering

green - grün De kettingspanner werkt spreekwoordelijk „onder controle“. De spankracht zorgt voor een optimale en rustige loop.

Gele markering

green - grün De spankracht is niet meer optimaal, maar wel nog voldoende.

Rode markering

green - grün De kettingspanner moet worden bijgesteld. De spankracht van de ketting is te laag om rustig en betrouwbaar te lopen.

Murtfeldt systemen van het type Spann-Box® zijn algemeen voorzien van een kleurenschaal. Daarop kan met één oogopslag de spanningsstatus van de ketting worden afgelezen. Het display is uiterst eenvoudig opgebouwd: