Murlubric®

Production based on PA6G/Oil

Dit materiaal overzicht

Materiaaleigenschappen

Grote slijtagebestendigheid Goed glijvermogen Zelfsmerend

Beschikbare kleuren

zwart

In dit gemodificeerd gietpolyamide wordt tijdens de polymerisatie een minerale olie opgenomen. Daardoor werkt het materiaal zelfsmerend en behoudt daardoor gegarandeerd zijn uitstekende eigenschappen tijdens de gehele levensduur. Dit verlaagt uw bedrijfs- en onderhoudskosten in duidelijke mate. Nauwelijks een materiaal in ons assortiment beschikt over betere glij-eigenschappen. Murlubric® beschikt bovendien over uitstekende slijtage-eigenschappen en is ook op hoge snelheden geschikt voor sterk belaste glij- en slijtagetoepassingen.

Bijzondere eigenschappen

 • Uitstekende glij-eigenschappen
 • Slijtagebestendig ook bij abrasieve toepassingen
 • Grote mechanische sterkte
 • Zelfsmerend
 • Trillingvrije loop
 • Lage inwendige spanning
 • Goede smeermiddelbestendigheid
 • Extra dynamisch draagvermogen

Gebruiksmogelijkheden

Murlubric®, zwart
 • Rollen
 • Zwaar belaste glij-elementen (levensduur 5 tot 10 maal hoger dan bij normale polyamide)
 • Kettingglijrails
 • Radiale glijlagers

 
Murlubric® Production based on PA6G/Oil - Technische materialen 2 - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1