Murlubric® blauw [FS]® FDA toegelaten

Production based on PAGG/Oil

Dit materiaal overzicht

Materiaaleigenschappen

Grote slijtagebestendigheid Grote drukvastheid Goed glijvermogen Zelfsmerend

Beschikbare kleuren

hemelsblauw

Glijdt goed, slijtagebestendig, geschikt voor voedingsmiddelen: Deze eigenschappen golden tot dusver als moeilijk combineerbaar en kwamen uitsluitend voor bij dure materialen met goede prestaties.
Met Murlubric® blauw [FS]® (Food Safe) komt een technisch materiaal op de markt dat voor de eerste keer deze eigenschappen probleemloos verenigt!
De blauwe kunststof Murlubric® blauw [FS]® heeft voldaan aan de strikte FDA-specificaties. Door een combinatie van een in de polymeermatrix ingebedde, voedingsmiddelconforme speciale olie met diverse additieven wordt een constante, niet afnemende smering zonder toevoeging van extra externe smeermiddelen mogelijk.
Hieruit resulteert een extreem lage coëfficiënt van de glijwrijving van 0,18 en een minimale slijtagewaarde van 0,05 μm/km.
Dankzij zijn goede verspaanbaarheid is het het ideale uitgangsmateriaal voor de productie van individuele constructieonderdelen voor de voedingsmiddelensector.

Bijzondere eigenschappen

 • Toegelaten in de voedingsmiddelenindustrie conform (FDA)
 • Uitstekende glij-eigenschappen
 • Slijtagebestendig
 • Grote mechanische sterkte
 • Zelfsmerend
 • Uitstekende verspaanbaarheid
 • Weinig inwendige spanning

Gebruiksmogelijkheden

Murlubric® blue [FS]®
 • Rollers
 • Highly-stressed slide elements (lifetime is 5 to 10 times longer than for normal polyamide)
 • Chain guide rails
 • Radial sliding bearings
 • Murlubric® blue [FS] is approved for use in the food industry (FDA)

 
Murlubric® blauw [FS]® Production based on PAGG/Oil - Technische materialen 2 - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1