Construeren met geleidingen van kunststof

Ketting- en riemgeleidingen en leibanen van Murtfeldt

Het construeren met thermoplastische kunststoffen vereist zorgvuldige overwegingen vooraf. De gebruiksomstandigheden hebben directe invloed op de materiaalkeuze en de vormgeving van de kunststof geleidingen. Zo moeten vooraf de volgende vragen worden beantwoord:

  • Aan welke statische en dynamische belastingen is de geleiding blootgesteld?
  • Aan welke omgevingsinvloeden, bv. chemicaliën, warm of koud water, stoom of vervuiling is het materiaal blootgesteld?
  • Bestaat er direct contact met levensmiddelen?
  • Hoe hoog is de gebruikstemperatuur?
  • Hoe moet de geleiding in een C-profiel worden bevestigd (geschroefd of ingeschoven)?

In vergelijking met metaalmaterialen bezitten thermoplastische kunststoffen een grotere thermische lengte-uitzettingscoëfficiënt.

Berekening

Bij de berekening van de uitzetting dient rekening te worden gehouden met het te verwachten verschil tussen de montage- en de minimale en maximale bedrijfstemperatuur. Zo wordt aan de hand van de lengte-uitzettingscoëfficiënt van het materiaal de maximale verlenging bij temperatuurstijging c.q. de inkorting bij koud worden precies berekend (zie formule). Op deze wijze kan vóór de installatie rekening worden gehouden met de vereiste bewegingsspeelruimte van de kunststof. Afhankelijk van de toepassing bieden zich hierbij verschillende bevestigingsvarianten aan.

Formule voor het berekenen van de lengteverandering:

ΔL = L x α x ΔT


ΔL = lengteverandering
L = uitgangslengte
α  = lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt
ΔT = temperatuurverschil in °C


The Murtfeldt Plastic Guide

The Plastic Guide is the first application to offer users in the form of an app free and interactive support when selecting technical plastics for use in industry.

Learn more ...

Resistance to chemicals

Learn more about the chemical resistance of our plastics.

Resistance to chemicals