Tand om tand

Schnecken mit Außenverzahnung sorgen sowohl für Antrieb als auch Sortierung.

Op grond van zijn voorkennis vanuit verschillende branches dacht Manfred Dilling verschillende transportvarianten voor PET-flessen uit. Hij had zijn bedrijf in januari 2000 in Duitsland opgericht en heeft momenteel 20 medewerkers in dienst. In 2002 volgde de oprichting van een tweede bedrijf in Slovakije. Vóór zijn zelfstandigheid was Manfred Dilling actief als monteur voor een grote firma in verpakkingsmachines en kreeg daar diepgaande inzichten in de constructie, montage en reparatie van verpakkingsmachines Manfred Dilling Metallbearbeitung & Maschinenbau heeft zich gespecialiseerd op het herstel en de revisie van oude machines en de constructie van formaatonderdelen voor verpakkingsmachines en klantspecifieke speciale producties. Bovendien is het bedrijf uit Baden-Württemberg ook actief als loonfabrikant voor bedrijven uit de verpakking, de automobielindustrie, de luchtvaart en de bouw van winkelinrichtingen.

Op basis van deze vakkennis ontwikkelt de fa. Dilling een oplossing waarbij in het invoergedeelte aan beide kanten vóór de eerste sluitster invoervijzels geïnstalleerd worden, die gelijkmatig en behoedzaam voor een soepel transport van de flessen uit de opstuwing zorgen. Het kardinale punt hierbij: Er zit slechts aan één kant van het invoergedeelte een aandrijving; zodoende kan slechts één vijzel worden aangedreven. Tegelijkertijd mag Manfred Dilling de uiterst gecompliceerde contouren van de flessen niet uit het oog verliezen. Zijn oplossing: Beide vijzels worden voorzien van een uitwendige vertanding, zodat de eerste vijzel de tweede kan aandrijven.

Manfred Dilling Metallbearbeitung & Maschinenbau uit Schrozberg in Baden-Württemberg zag zich in de zomer van 2010 vanwege een aanvraag van een klant met dit vullingprobleem geconfronteerd. De klant wilde voor het vullen van een nieuw product, een glasreinigingsmiddel, een laag materiaalgebruik en zodoende kostenreductie. Tegelijkertijd moest het separatieproces zo storingvrij mogelijk worden gemaakt en moesten de flessen van het glasreinigingsmiddel zonder opstopping naar de volgende sluitster worden gevoerd.

Ook bij de door de klant toegepaste installatie ging het om een machine waarin de PET-flessen, zoals boven reeds omschreven, staand in bekers getransporteerd werden. Door een kunststof vijzel werden deze bekers inclusief de flessen gesepareerd.

Tand om tand

Er zijn in Duitsland jaarlijks ongeveer 800 miljoen PET-flessen in omloop. Een gigantisch aantal dat in de toekomst heel zeker nog verder zal stijgen. Want PET-flessen zijn niet meer weg te denken uit de huidige drank-, reinigingsmiddel- en cosmetica-industrie, maar worden ten opzichte van glazen flessen gekenmerkt door onweerlegbare voordelen: licht van gewicht, niet breukgevoelig en gezegend met een laag transport-energieverbruik.

Er treden echter ook problemen op bij het vullen van PET-flessen. Zo wordt de PET-fles bij stuwdruk licht vervormd, wat vaak ertoe leidt dat er ongewild productvloeistof uitkomt. Om dat te verhinderen zorgen stabiele productiebekers of -schoenen er in de regel voor dat de PET-flessen op afstand worden gehouden en veilig verder getransporteerd worden. Het nadeel van deze oplossing is dat de kosten toenemen, omdat er productbekers speciaal voor het vullingtransport moeten worden geproduceerd.

 

Het resultaat? Sinds oktober 2010 worden de vijzels toegepast en lopen zij in drie-ploegenbedrijf zonder storing. De Murtfeldt vijzels zijn bij de klant volledig geaccepteerd, maar door diverse fijninstellingen van de gehele machine kon het vermogen van de machine per minuut met ca. 15 procent worden verhoogd. Bovendien is op grond van de storingvrije invoer en ditto separatie van de flessen nog een verhoging van de doorvoercapaciteit mogelijk.

De klant blijkt even enthousiast over de besparing van een aandrijving voor de vijzels als over de besparing aan materiaal, omdat hij nu geen bekers c.q. schoenen meer nodig heeft om de PET-flessen te transporteren. Ook het schone transport zonder opstuwing in de eropvolgende sluitster heeft hem overtuigd. Manfred Dilling registreert nog verdergaande voordelen: „Door de bijna storingvrije loop zou ook op productiepersoneel kunnen worden bespaard en zou dit op een andere plek zinvol kunnen worden ingezet". Voor hem staat in elk geval één ding vast: „Door de positieve ervaring bij dit project komen wij in de toekomst graag terug naar Murtfeldt." 

Murtfeldt Kunststoffe krijgt de constructiegegevens van de vijzels m.b.t. diameter, totale lengte, separatieafstand en eindbewerking en construeerde op deze basis de nog ontbrekende parameters zoals vertandingsgrootte van de module, toename van de separatieafstand en uitsparing. Bovendien moet Murtfeldt garanderen dat de vijzels via een snelwisselmechanisme in- en uitgewisseld kunnen worden.

De fabricage van de vijzels met uitwendige vertanding verloopt in vier productiestappen. In de eerste productiestap worden uit het onbewerkte stuk de inwendige en uitwendige contouren gedraaid. In een tweede stap produceert het traditiebedrijf uit Dortmund het gereedschap voor de uitwendige vertanding, waarmee vervolgens in de derde stap de producthelix wordt ingewerkt. Bij de laatste bewerking worden de kopse kanten afgekort en wordt het product daardoor op de juiste lengte gebracht.

Murtfeldt gebruikt het materiaal Murytal C zwart als materiaal voor de beide invoervijzels. De eerste vijzel, die aan de werkzijde wordt gemonteerd, heeft een diameter van 160 mm en een lengte van 1000 mm, de tweede vijzel waarvan de aandrijving via de eerste loopt, wordt 750 mm lang en heeft dezelfde diameter.

Voor de definitieve constructie en realisatie van de vijzels maakt Manfred Dilling gebruik van de Dortmundse kunststoffabrikant en –verwerker Murtfeldt Kunststoffe. Murtfeldt Kunststoffe levert al vele jaren altijd stipt op tijd en tot volle tevredenheid aan Manfred Dilling Metallbearbeitung & Maschinenbau. „Bovendien bleek bij mijn telefonische aanvraag dat Murtfeldt net een nieuwe bewerkingsmachine voor de fabricage van vijzels installeert en daarmee al goede resultaten heeft bereikt“, zo herinnert Manfred Dilling zich aan overige redenen voor een verdergaande gezamenlijke samenwerking. Zijn bedrijf had wel nog een aantal andere aanvragen bij diverse vijzelfabrikanten gedaan, maar niemand kon garanderen dat zij deze taakstelling ook op bevredigende wijze kon realiseren.


Rapport downloaden

Download dit applicatierapport als PDF-bestand van onze server.

Applicatierapport downloaden

DOWNLOAD-INSTRUCTIE

Alle voor downloaden beschikbaar gestelde data worden in PDF-formaat aangeboden. U hebt de gratis Adobe Reader nodig om deze af te lezen. Mocht u dit programma niet geïnstalleerd hebben, kunt u het hier downloaden.