Milieumanagement

Onze wereld is groen

The Murtfeldt environmental certificate

Het denken van Mata staat in het teken van groen. Niet alleen maar doordat onze traditionele kunststof - origineel Werkstoff „S“® groen - het alledaagse gebeuren beheerst. Maar vooral ook doordat wij bereid zijn het gehele handelen aan een ecologisch veilig concept te koppelen. Mata gaat graag en bewust de verplichting van milieubescherming aan. Wij zijn van mening dat een onderneming voor zijn milieu niet alleen een economische, maar ook een intellectuele en sociale waarde vormt. Milieuverantwoordelijkheid is geenszins tegenstrijdig met economisch succes.

Wettelijke normen helpen om zich een weg te banen door een groot aantal voorschriften. Onze belangrijke partner Murtfeldt ligt duidelijk vóór op de meeste normen. Zo hebben wij al in 1997 een milieumanagement conform DIN EN ISO 14001 ingevoerd. Dat betekent gerelateerd aan de praktijk: bij de productie optredende spaanders bij Murtfeldt en Mata worden verzameld en in de dochteronderneming Murdotec opnieuw verwerkt tot een halffabricaat met een gedefinieerde tweede kwaliteit, waarna dit weer beschikbaar wordt gesteld voor de productie.

De aanschaf van nieuwe machines is aan strenge milieucriteria onderworpen. Zonnecollectoren op het dak van de onderneming documenteren daarnaast dat Murtfeldt niet alleen energie verbruikt, maar ook produceert. In 2017 wel 133.671 kilowattuur. Een betrokkenheid die opgemerkt wordt: In 2006 ontving Murtfeldt voor efficiënt gebruik van grondstoffen en duurzame ontlasting van het milieu de ÖKOPROFIT onderscheiding van de stad Dortmund, in 2007 had de hercertificatie plaats. Voor ons betekent dit dat de milieumanagementgedachte consequent wordt voortgezet.

Murtfeldt Kunststoffe Umweltmanagement